About me

IMG_20220720_155008

Taina Valkonen(1967) Lappeenranta. Suomalainen kuvataiteilija ja skenografi. Vuodet 1992-2001 hän toimi skenografina nukketeatteritaiteen kentällä  Espoossa ja Helsingissä. Vuodesta 2001 kuva- ja performanssitaiteilijana Tampereella.  Jäsenyydet TEME Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto  1992-2013 LP Lavastus-ja pukusuunnittelijat 1992-2013.  Suomen Taiteilijaseura ry 2004- Muu ry 2004-  Tampereen taiteilijaseura 2005-.
Taina Valkonen(1967) Lappeenranta. Finnish visual artist and skenographer. From 1992 to 2001, she worked as a skenographer at a professional puppet theatre field in Espoo and Helsinki. From 2001 as a visual artist in Tampere.  Memberships  TEME Trade Union for Theatre and Media Finland 1992-2013 LP Theater Film and Television designers 1992-2013.  Finnish Artists' Association 2004- Artists`  Association  Muu  2004- Tampere Artists ' Association 2005-.

Instagram@aina_valo   

Olen tehnyt taidetta sen eri muodoissa kolmekymmentä vuotta.

Luulen että minua vie eteen päin henkisen kasvun haasteet.  Piirrokset, performanssit ja maalaukset ovat itsetutkiskelun hedelmiä,tiloja abstaktioita, joiden vaikutuksesta elämä näyttäytyy minulle mystisenä ja selkeänä jatkumona, tienä ulos todellisuuteen, joka on minulle samaan aikaan tuttu sekä tuntematon.

I’ve been making art in its various forms for thirty years.

I think I’m facing the challenges of spiritual growth. The paintings, performance art and drawings are the fruits of introspection, spaces, abstractions, under the influence of which life appears to me as a mystical and clear continuum, a way out of a reality that I have been familiar with at the same time and unknown.